Image

Elektronická žákovská knížka

Třídní knihy a žákovské knížky ZUŠ J. Kličky Klatovy pracují v rámci systému IZUŠ. Pro omlouvání žáků, přehledu učiva a dalších informací se přihlaste jako žák (nemůže ukládat omluvenky) nebo jako zákonný zástupce