Zápis nových žáků

Image

Přijetí žáka do základní umělecké školy je podmíněno úspěšným absolvováním přijímacích (neboli talentových) zkoušek, které se konají zpravidla v první polovině června. 

V případě zájmu o studium v ZUŠ se dostaví žák spolu se zákonným zástupcem ve dnech konání přijímacích zkoušek do školy. S předstihem je potřeba vyplnit On-line přihlášku (viz odkaz níže). Po úspěšném vyplnění a odeslání přihlášky je potřeba si ji vytisknout a přinést ji na přijímací zkoušky. O jejím správném odeslání budete informováni na uvedenou emailovou adresu. 

Zaslání přihlášky nezakládá právo na přijetí do ZUŠ (přijetí závisí na úspěšnosti vykonané talentové zkoušky a na kapacitě a technických možnostech školy). 

O konečném přijetí nebo nepřijetí do ZUŠ se můžete informovat na odkazu, který byl uveden v potvrzení o doručení přihlášky (email), zájemci budou též vyrozuměni emailem zaslaným kanceláří školy. 

Přihlášku k nám do ZUŠ Josefa Kličky Klatovy naleznete zde: 

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

 

Přijímací (talentové) zkoušky pro školní rok 2023/2024

Přijímací zkoušky v Klatovech (vždy nejprve vyplňte online přihlášku)

Hudební obor

1) žáci, kteří budou od září 2023 navštěvovat posledním rokem MŠ (tzn. děti pětileté) nebo nastoupí do 1. třídy ZŠ (tzn. děti šestileté): pondělí 5. června – středa 7. června 2023, 14:00 – 17:00

2) žáci, kteří budou od září 2023 navštěvovat druhou a vyšší třídu ZŠ (případně střední školu): pondělí 5. června, 12:30 – 18:00


Výtvarný obor

všichni uchazeči bez rozdílu věku: úterý 6. června a středa 7. června, 13:00 - 17:00


Multimediální tvorba

úterý 6. června a středa 7. června, 14:00 - 17:00


Taneční obor

1) přípravné studium: středa 7. června 2023, 17:30 - 18:15

2) starší žáci: středa 7. června, 18:15 - 19:00


Literárně dramatický obor

1) přípravné studium čtvrtek 8. června 2023, 14:15 - 15:00

2) starší žáci: čtvrtek 8. června 2023, 15:50 - 16:35


Přijímací zkoušky na pobočkách Švihov (kontaktní osoba p. uč. Zelená) a Plánice (kontaktní osoba p. uč. Hošťálková) se konají dle místních zvyklostí. 


Náhradní termín přijímacích zkoušek pro VŠECHNY OBORY včetně poboček Švihov a Plánice - budova Plánická 208 - vchod z Plánické ulice (za vstupními dveřmi vpravo):

pondělí 26. června od 14:00 do 16:00 hodin - možnost zaregistrovat se přes IZUŠ na tyto termíny bude až po proběhnutí řádných termínů počátkem června 2023
úterý 29. srpna od 14:00 do 16:00 hodin


Mimo uvedené dny se přijímací zkoušky nekonají. Bez přijímacích zkoušek nelze studium v ZUŠ zahájit. 

V případě dotazů se informujte v kanceláři školy nebo volejte na tel. č. 376 311 630 v pracovní dny od 7:30 do 15:30 hodin.

Z kapacitních důvodů nebudeme přijímat žáky do studia pro dospělé.
Žáci, kteří podají přihlášku do I. nebo II. stupně studia, nemusí být z kapacitních důvodů přijati.