Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Josefa Kličky

Image

Struktura ŠVP

– Identifikační údaje
– Charakteristika školy
– Zaměření školy a její vize Vzdělávací obsah uměleckých oborů
– Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
– Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
– Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy

ŠVP v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí či okopírování požadovaných částí v kanceláři školy nebo u zástupce ředitelé v učebně číslo 73, budova Plánická ul.

Image

Zaměření školy

Image

Zaměření školy

- otevřít hravou formou malému človíčkovi svět umění
- předávat ve vysoké kvalitě výuky vědomosti a dovednosti ve zvoleném oboru
- spolupracovat napříč všemi uměleckými obory 
- vytvářet pozitivní vztah k umění a umělecké tvorbě 
- nabídnout dětem zkušenost, že umění je důležitou součástí života a že v něm lze najít inspiraci, odpověď i oporu v životě obecně 
- rozvíjet žáky nejen umělecky, ale i osobnostně (výchova k odpovědnosti, důslednosti, systematičnosti) a sociálně, nabízet jim i žádoucí hierarchii lidských hodnot

Kompletní ŠVP ZUŠ Klatovy najdete ZDE