PEDAGOGOVÉ LITERÁRNĚ – DRAMATICKÉHO OBORU

Image

Petra Benešová

literárně - dramatický obor

Image

Petra Benešová

vzdělání:
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích (obor Předškolní pedagogika), DAMU Praha (Celoživotní vzdělávání - Výchovná dramatika), Akademie múzických umění (DAMU Praha - Dramatická výchova)

pedagogická praxe:
Základní umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech (od r. 2012),
Základní a mateřská škola Dolany (od r. 2015)
na ZUŠ J. Kličky vyučuje: literárně - dramatický obor

úspěchy v oboru:
účast na přehlídkách a dílnách - Poezie na rynku Klatovy, Loutkářská Chrudim, projekt STRACH (závěrečná práce magisterského studia na DAMU Praha), Tajtrlík Nahlížení v Bechyni, Krajské přehlídky LDO ve Kdyni

oblíbený umělec:
Divadlo Járy Cimrmana, Miroslav Krobot, Karel Roden, Aňa Geislerová

Image

Vladimír Kabrt

literárně - dramatický obor

Image

Vladimír Kabrt

vzdělání:
ZČU v Plzni (Učitelství fyziky a technické výchovy pro ZŠ), ZČU v Plzni (certifikátový program Prohloubené studium dramatické výchovy), DAMU v Praze (Kurz CŽV - Základy dramatické výchovy)

pedagogická praxe:
ZUŠ Klatovy (od r. 2012)
na ZUŠ J. Kličky vyučuje: literárně dramatický obor

úspěchy v oboru:
Divadlo Rynek, z.s. (scénárista, režisér, herec)

oblíbený umělec:
Jan Budař, Morgan Freeman

Image

Markéta Lukášová

literárně dramatický obor, taneční obor

Image

Markéta Lukášová

vzdělání:
ZUŠ J. Kličky Klatovy (obor hudební, taneční, pěvecký), ZČU Plzeň (Pedagogická fakulta - Předškolní a mimoškolní výchova), DAMU Praha (Magisterské studium - Katedra výchovné dramatiky)

pedagogická praxe:
ZUŠ Klatovy (od r. 2005)
na ZUŠ J. Kličky vyučuje: literárně dramatický obor, taneční obor

úspěchy v oboru:
garant a porotce okresní dětské recitační přehlídky s postupem na Dětskou scénu, spolupráce s Divadelním spolkem Plánice a klatovským divadelním spolkem Za oponou, scénář + režie + choreografie muzikálů ZUŠ Klatovy, pravidelná účast na dětských recitačních a divadelních přehlídkách, účast na Národní divadelní přehlídce ZUŠ Litvínov, Dětská scéna Trutnov

oblíbený umělec:
Pavel Šrut, Jiří Žáček, Svěrák a Uhlíř, Eva Bartošová, Vladimír Kabrt, Jan Šimůnek a všichni kolegové ZUŠ